Anette Nyqvist
Anette Nyqvist
 

– Synen på jakt varierar, men i många kretsar ses det som en statussymbol att vara med i ett lag. Det finns säkert många unga killar som tycker att det är en hipp hobby. Men ytterst tror jag att jakt lockar för att det handlar om gemenskap och grupptillhörighet, säger Anette Nyqvist i artikeln.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter som publicerades den 15 juni (obs länken ligger ute t.o.m. den 18 juni).

Läs mer om Anette Nyqvists forskning.