Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn.

Den 30 oktober öppnar vi upp campus för studiebesök.

Läs mer om Hållbarhetsforum här. Programmet uppdateras kontinuerligt!

Forumet är öppet för alla. Anmälan krävs. Antalet platser är begränsat.