Susann Ullberg
Susann Ullberg

Susann Ullbergs avhandling bygger på etnografiskt fältarbete mellan 2004 och 2011 i den översvämningsbenägna staden Santa Fe i Argentina. År 2003 drabbades Santa Fe av en av de värre översvämningarna i stadens historia. Avhandlingen undersöker hur denna katastrof och andra tidigare allvarliga översvämningar av staden är ihågkomna i olika sektorer i samhället, bland annat av de drabbade själva men även av statliga tjänstemän och av de aktivister som kämpar för ansvarsutkrävande och ekonomisk kompensation efter översvämningen 2003. Minnena av översvämningen återspeglas också i myter och populärkultur och har gjort avtryck i den lokala historieskrivningen.

Högskoleföreningens motivation lyder:

”Avhandlingen har på ett intresseväckande sätt analyserat översvämningar inom kategorin katastrofstudier och har en tvärvetenskaplig karaktär genom kombinationen av fokus dels på återkommande översvämningar i ett floddelta i Argentina dels på kollektivt minne och glömska som de sociala processer som förmedlar erfarenheter av tidigare katastrofer. Ullberg genomför en tydlig och sofistikerad problematisering av befintlig katastrofforskning och kulturteoretisk minnesforskning. Avhandlingen är en – i elegant språkdräkt – genomförd studie av imponerande teoretisk och empirisk komplexitet. Den vittnar om ett gediget hantverkskunnande genom att med hjälp av ett rikt och omfattande empiriskt material analysera frågan om hur människor minns. Ullberg lyckas visa att olika aspekter av hågkomst och glömska inte bara är produkter av individuell erfarenhet och interaktion utan också påverkas av moral, politik och sociala relationer från det förflutna såväl som nutid. Med sina nya och oväntade resultat har avhandlingen gett ett viktigt vetenskapligt bidrag till forskningen om hur grupper i samhället minns, hur dessa minnen manifesteras och hur sociala förhållanden och makt påverkar den sociala minnesbilden.”

Priset, som är på 25 000 kronor, kommer att delas ut vid Högskoleföreningens höstmöte den 17 november.

Läs, ladda ner eller köp avhandlingen.

Läs en intervju med Susann Ullberg.

För mer information om Högskoleföreningens pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.