Johan Lindquist
Johan Lindquist

Vad förväntar du dig som ny föreståndare för Forum för Asienstudier?

– Jag hoppas att vi kan bli en viktig knutpunkt för Asienstudier på universitetet och i Stockholm.

Vilka är forumets viktigaste aktiviteter?

– Vi organiserar föreläsningar och workshops och delar även ut stipendier. Kolla på vår hemsida!

Hur ser forskning om Asien ut vid Stockholms universitet?

– Det pågår forskning om Asien på hela universitetet – allt från manga-studier till forskning om politiska förändringar i regionen. Men det behövs ett ökat samarbete mellan institutioner och fakulteter.

Berätta om ditt pågående forskningsprojekt.

– Jag har de senaste åren fokuserat på rekryteringen av indonesiska migranter som reser till länder i Mellanöstern och Asien. Det kan exempelvis handla om hembiträden eller palmoljeplantagearbetare. Se tillexempel artikeln “Opening the Black Box of Migration” publicerad i Pacific Affairs.