Annika Rabo
Annika Rabo
 

Annika Rabo, professor i socialantropologi, säger i en artikel i Financial Times (2013-06-17) att handelsmännens tro på sig själva så småningom kan bidra till att hjälpa dem att bygga upp sin verksamhet igen. "Vissa nätverk kommer att gå förlorade för alltid, vissa kommer att återuppstå", säger hon, "men bilden av att de är ekonomins själ och hjärta skulle kunna hjälpa dem."

Annika Rabo har studerat handelsmän i Aleppo och har skrivit boken A Shop of One's Own Independence and Reputation among Traders in Aleppo (4130 Kb) , som gavs ut 2005. Boken bygger på antropologiskt fältarbete i staden mellan juni 1997 och mars 2002. Nu finns boken att ladda ner som pfd i fulltext.

Aleppo är Syriens andra största stad och har varit landets ekonomiska centrum. Staden var en viktig knutpunkt för den långväga silkeshandeln och Aleppos aktiva handelsmän har de senaste årtiondena spelat en betydande roll för landets ekonomi. I staden finns också en av de största marknaderna (souq) i Mellanöstern där gångarna kantas av små affärer och marknadsstånd.

I A shop of One´s Own beskriver Annika Rabo affären som både en symbol för självständighet och ett sätt att vara självständig, att vara fri och inte ta order från andra. Men handelsmännens oberoende bygger samtidigt på relationer med andra handelsmän och ett ömsesidigt förtroende för varandra; handelsmännens anseende är deras viktigaste tillgång.

I boken diskuteras handelsmännens värderingar och attityder både i ett lokalt och nationellt sammanhang, men också i förhållande till deras internationella kontakter. Frågor om hur handelsmännen ser på sig själva och andra, hur de ser på staten och vad de har för ambitioner undersöks också.

Läs mer om Annika Rabos forskning.