Hege Høyer Leivestad
Hege Høyer Leivestad

I programmet berättar Hege om campingens historia i Sverige och om hur hon bedrivit sin forskning bland långtidscampande på Costa Blanca i Spanien och campare på svenska campingplatser.

Heges avhandlingsprojekt ställer frågor kring hur idéer och ideal om mobilitet reproduceras och skapas bland campare själva och i marknadsföringen av camping som fritidsform. På vilka sätt hänger husvagns- och campingliv samman med aspekter av fritid, klass och familjeliv? Vilken roll spelar konsumtionen av materiella objekt, husvagnarna och husbilarna, i skapandet av ett campinghem, och på vilket sätt kan detta relateras till former för temporär och permanent migration?

Intervjun med Hege börjar cirka en timme in i programmet.

Lyssna på Morgonpasset.
Läs mer om Heges forskning.