Ett undantag är Socialantropologi 1 (tillika första terminen på kandidatprogrammet) där föreläsningar kommer att hållas via Zoom och där det kommer att vara möjligt att delta i seminarier på campus eller via Zoom under Terminsdel 1 (2021-08-30 – 2021-09-29). Från och med Terminsdel 2 hoppas vi att all undervisning på Socialantropologi 1 kommer att ske på campus. Seminarier och föreläsningar på campus under Terminsdel 1 och 2 kommer att genomföras i större salar där det är möjligt att hålla avstånd om sådana rekommendationer kvarstår. Om smittspridningen inte fortsätter att minska är det möjligt att distansundervisning kan komma att återinföras. Det är också möjligt att vissa föreläsningar och seminarier, eller delkurser, kommer att genomföras via Zoom om situationen så kräver.