Forskarna i projektet ‘The Indian Underbelly: Marginalisation, Migration and State Intervention in the Periphery’ deltog i diskussionerna och höll föredrag om deras pågående forskning. Projektet leds av professor Bengt G Karlsson och är ett samverkansprojekt mellan Socialantropologiska institutionen och Tata Institute of Social Sciences, Guwahati (TISS). De andra forskarna är Dolly Kikon (postdoktor, Socialantropologiska institutionen), Sanjay (Xonzoi) Barbora (Associate Professor, TISS), Avelu Chotso, Snehashish Mitra, Erika Tanos och Rasmus Canbäck.