Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran

I intervjun förklarar Shahram Khosravi att boken är ett försök att beskriva det iranska vardagslivets komplexitet och motsättningar.

– On the one hand, there are the multiple precarities: a sense of disconnectedness, imaging a futureless tomorrow, home(land)lessness, intense individualism, and growth of incivilities. On the other hand, there is hope, performed in the repetition and replication of political engagement, säger han i intervjun.

Läs intervjun i sin helhet (Jadaliyya, 2018-05-11).

Läs mer om “Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran”.

Läs mer om Shahram Khosravis forskning.