Alireza Behtoui
Alireza Behtoui

Alireza Behtoui har granskat uppgifter om tusen barn och ungdomar med föräldrar födda i Turkiet och jämfört med lika många slumpvis utvalda barn och ungdomar till föräldrar födda i Sverige.

Studien visar att barn till invandrare från Turkiet är i flera avseenden lika integrerade som barn med svenskfödda föräldrar. På ett område kvarstår emellertid skillnaden, och det är lönenivå. Skillnaden minskar visserligen med faktorer som utbildningsnivå, kön och ”har barn”, men den är fortfarande signifikant. Unga med rötter i Turkiet får signifikant lägre löner än infödda.

Artikeln har publicerats i tidskriften Ethnic and Racial Studies, med rubriken ”Incorporation of children of immigrants: the case of descendants of immigrants from Turkey in Sweden”.

Svenska Dagladet (2014-01-24) uppmärksammar också artikeln.

En utförligare intervju med Alireza Behtoui finns att läsa på REMESO:s hemsida.

Läs mer om Alireza Behtouis forskning.