Intervjun med Emiliano Techera publicerades 2015.

De jordlösas lantarbetares rörelse, MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), är ett folkligt initiativ som arbetar för social rättvisa och demokrati. Den är en av de största sociala rörelserna i Latinamerika. MST arbetar för en jordreform och strävar efter folkligt inflytande över beslutsprocesser som påverkar människors liv.

Emiliano, som tidigare arbetat som regional samordnare för rörelsen, valde att för sin mastersuppsats studera MST närmare, bland dess företrädare i São Paulo.

”För mig är det viktigt att resonera kring vem det är som har tillgång till kunskap, vilka som behöver kunskap”, säger Emiliano. ”Jag vill kunna bidra med vad jag har lärt mig och på så sätt ge något tillbaka till dem som jag har studerat och forskat om.”

”MFS-stipendiet gav mig finansiella möjligheter att under två månader vistas i São Paulo”, säger Emiliano.

Socialantropologiska institutionen utlyser i år fyra stipendier à 27 000 kronor för Minor Field Studies (MFS) i samband med fältarbete. Studenter på institutionens master- och kandidatprogram (inklusive Global utveckling) är välkomna att söka. MFS är ett stipendium som finansieras av Sida och administreras av Internationella programkontoret. Syftet med programmet är att ge studenter ökade kunskaper om ett så kallat ”utvecklingsland”. En förhoppning är att stipendiaterna hittar nya verktyg för att verka i globala sammanhang.

Tips innan du skickar in din ansökan

Emiliano har följande tre råd till dig som funderar på att söka ett stipendium:

  • Var ärlig mot dig själv, med vad du vill göra och varför.
  • Förbered dig genom att ta reda på praktiska saker om platsen du ska till.
  • Om möjligt, plugga på lite om språket och kulturen.

Tips när du är på plats ute i fält

Det finns några saker man bör tänka på när man gör fältarbete menar Emiliano:

  • Skaffa inte eget boende eftersom ett eget boende gör det lättare att avskärma sig.
  • Försök att undvika internet och social media eftersom det kan vara distraherande och göra det svårare att ”vara på plats, vara närvarande i nuet”.
  • Ha kontinuerlig kontakt med en nära vän som inte är involverad i ditt projekt.

Ansökan och ytterligare information

De fyra stipendier som Socialantropologiska institutionen administrerar utlyses två gånger under 2015:

Sista ansökningsdag för det första ansökningstillfället är den 1 juni 2015. Beslut meddelas senast två veckor därefter.

Sista ansökningsdag för det andra ansökningstillfället är den 28 september 2015. Beslut meddelas senast två veckor därefter.

Med tanke på kursernas ordning är det lämpligt att masterstudenter ansöker i den första omgången och kandidatstudenter i den andra omgången.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker.