Den 7 juni försvarade Tekalign Ayalew framgångsrikt sin avhandling ”Struggle for Mobility: Risk, hope and community of knowledge in Eritrean and Ethiopian migration pathways towards Sweden”.

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur möjligheten till och förekomsten av irreguljär mobilitet reproducerar en kollektiv kunskap som migranterna mobiliserar för att övervinna de risker som resorna innebär och de svårigheter som de möter när de bosätter sig på ankomstorten.

Lyssna på en intervju med Tekalign Ayalew där han berättar om sin forskning och sitt fältarbete i Addis Abeba i Etiopien, Khartoum i Sudan, Rom i Italien och i Stockholm.

 

Mer information

Läs ett pressmeddelande om avhandlingen: ”Så hittar flyktingar den farliga vägen mot Europa”.

Läs mer om avhandlingen.