Bild på Gladis Aguirre Vidal

Behovet av arbetskraft inom vård, omsorg och hushållstjänster växer markant i västvärlden. Den tidigare traditionella manliga migrationen från södra Anderna till USA byttes, i och med krisen i Ecuador, ut mot en helt ny våg av kvinnlig migration från till Västeuropa; då särskilt Spanien. Kvinnor från hela Ecuador lämnade sina barn, makar och äldre föräldrar bakom sig för att arbeta främst inom hushåll, vård och omsorg. De begav sig främst till Spanien där de arbetade med att städa och ta hand om äldre och sjuka i andras hem. Detta gav en högre inkomst, men en lägre social status i hemlandet Ecuador. 

Splittrad över två världsdelar

Avhandlingen "Mobilising care: Ecuadorian families and transnational lives between Ecuador and Spain" av Gladis Aguirre Vidal belyser denna föränderliga vardag i en etnografisk studie som handlar om kvinnor från Ecuador som flyttat till Spanien. Avhandlingen beskriver dessa migrerande kvinnors vardagssysslor och dilemma kring att ge och få omsorg under längre tids frånvaro. Den beskriver deras roller som familjemedlemmar, vänner och hushållerskor, och hur dessa spelar in på relationer och omgivningen. Tyngdpunkten ligger i att lyfta fram den intima relationen mellan gåvoekonomin och den globala organiseringen av arbetsmarknaden. Detta genom att följa upp vardagliga omsorgsrelationer över geografiska och sociala gränser. 

- Det finns en nyckelfråga. Den om hur omsorg - både som säljbar vara och som moralisk praktik - kan ses i ljuset av transnationell arbetskraftsförflyttning, och upprätthållandet av välfärden, säger Gladis Aguirre Vidal. 

Omsorg mobiliseras 

Studien belyser det vardagliga omhändertagandet i familjer på två sidor av Atlanten, om hur familjens och arbetsmarknadens krafter på en och samma gång omformar varandra, om hoppet om en bättre framtid och om den omsorg som upprätthåller detta hopp. I slutändan belyser avhandlingen hur omsorg mobiliseras för att levandegöra idealet om solidaritet på jobbet och om samhörighet och gemenskap i det transnationella livet.

 

Läs studien: Mobilising care: Ecuadorian families and transnational lives between Ecuador and Spain 
Kontakt: gladis.aguirre@socant.su.se