Hijab
 
När muslimska kvinnor numera beskriver sitt sätt att klä sig, skriver Annika Rabo, hörs allt oftare ett välbekant tal: det om ”egna och individuella fria val”. Många av de kvinnor som väljer hijab vet att utrycka sig i liberala marknadstermer och förnekar att plaggen alls – eller enbart – uttrycker en kollektiv identitet. Konflikterna runt hijab i Europa och på andra kontinenter kan knappast lösas genom lagstiftning eller tvång. Ett alternativ är att i stället låta bärarna själva bestämma, menar Annika Rabo.

Läs Annika Rabos understreckare.

Läs mer om Annika Rabos forskning.