Bild på Annika Rabo
Annika Rabo

– Skolsystemet har varit präglat ideologiskt av det styrande partiet. Det fanns en ideologisk träning i skolan som varje skolbarn utsattes för, säger Annika Rabo och fortsätter berätta om en auktoritär skola där det fanns murar runt skolorna och dörrarna låstes.

 – När den ekonomiska krisen drabbade Syrien under 80-talet, och de ekonomiska reformerna som inleddes inte gav önskat resultat, stagnerade ekonomin. I början av 2000-talet gick barnen i Syrien oregelbundet i skolan, eftersom de behövde hjälpa till att försörja sina familjer. Resultatet blev att klassklyftorna som minskade under 70- och 80-talet, istället började öka igen, berättar hon vidare. 

Lärare kände ett behov

Annika Rabo blev för ett par månader sedan kontaktad av utbildningsradion, eller närmare sagt journalisten Anna Hamrén, som berättade att de höll på att skapa en serie som skulle spegla utbildningsystemet i olika länder. Idén hade uppkommit för att lärare i Sverige kände ett behov av att veta mer om utbildningen i de länder som de barn de undervisar kommer ifrån:

 – Idén var att serien dels skulle spegla elevens perspektiv, och dels lärarens perspektiv. Därför har varje land två program med olika perspektiv. Syrien är ett av dessa länder och där medverkar jag eftersom jag har en bred bild av Syrien och utbildningssystemet, säger Annika Rabo.

Multikulturella samhällen och krig

I Sverige har Annika Rabo ansvarat för ett projekt om lärarutbildning vilket resulterade i boken ”Education in ’Multicultural’ Societies Turkish and Swedish Perspectives”.

 – Boken har jag redigerat tillsammans med en kollega. Det är en kritisk analys av utbildning i två multikulturella samhällen; Sverige och Turkiet. Boken fokuserar på flera olika utmaningar; bland annat multikulturell utbildning, säger Annika Rabo.

Annika Rabo har även ett bidrag i boken ”Sites of pluralism. Community politivs in the Middle East” (Firat Oruc red. Hurst & Co. 2019). Bidraget heter “Formal education systems as arenas of inclusion and exclusion. Comparative studies from Lebanon and Syria”. Hon berättar om boken:

 – Där ligger fokus på läroplaner, läromedel och utbildningspolicy. Det finns enorma skillnader i utbildningssystemet mellan Libanon och Syrien, även om de är grannländer. Där tar jag även upp situationer som uppkommit i Syrien efter 2011.

Sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 har Annika Rabo inte haft möjlighet att besöka landet. Här kan du lyssna på hela programmet om Syrien där Annika Rabo delar sin expertis om Syriens utbildningssystem.