Ivana Maček
Ivana Maček

Vad innebär den stora invandringen av syrier till Sverige och vad innebär det för de nyanlända syrierna själva? Vad kan vi lära oss av tidigare erfarenheter av att på kort tid ha tagit emot ett stort antal flyktingar från samma ursprungsstat?

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) arrangerar under två dagar en konferens med fokus på kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker, där de delar med sig av erfarenheter och kunskaper kring svenskt flyktingmottagande och integration.

Fredagen den 14 oktober presenterar Ivana Maček ”Bosnier i Sverige: Varför gick det bra?” i en panel där diskussionen kommer att handla om hälsans betydelse för integrationen och integrationens betydelse för hälsan.

Konferensen berör fyra teman: ekonomisk integration, social integration, hälsa och barn, och vänder sig till forskare, politiker, näringsliv, tjänstemän och det civila samhället som engagerar sig i mottagandet.

Läs mer om konferensen och hur du anmäler ditt deltagande (senast 28 september).

Lär mer om Ivana Mačeks forskning.