Boken om de policyprofessionella – konsulter, politiskt sakkunniga, lobbyister – gavs ut i våras. Författare är Bo Rothstein, Christina Garsten och Stefan Svallfors. Forskarna skildrar en diffust definierad yrkesgrupp som fått allt större inflytande över svensk politik.

– Det är en dold grupp som vi för första gången har ringat in. Vi har försökt fånga deras drivkrafter, hur de ser på demokrati, vilken utbildning och lön de har med mera, berättade Christina Garsten i en tidigare intervju.

Tidskriften Respons recenserade boken tidigare i år. Nu finns recensionen att läsa online.

Läs en intervju med Christina Garsten.

Läs mer om Christina Garstens forskning.