Christina Garsten. Foto: Eva Dalin
Christina Garsten. Foto: Eva Dalin

Christina Garsten var inbjuden till forskningsdagen, som ägde rum i tisdags, för att tala om de policyprofessionellas roll i politik och samhälle.

Frågor som diskuterades under dagen handlade om vem bestämmer vad vi ska veta, vad betyder den praktiska kunskapen, hur säker är vår kunskap – och hur värderar vi olika slags kunskaper? Programmet innehöll samtal kring folkbildning och svenskars ideella engagemang och spaningar efter folkhögskolans nya berättelse.

Folkbildningens forskningsdag arrangerades av Folkbildningsförbundet, Föreningen för folkbildningsforskning, Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Studiefrämjandet och Vetenskap & Allmänhet.

För mer information om Folkbildningens forskningsdag och Forskningsdagens program.

De policyprofessionella uppmärksammas i ny artikel

Läs också en nyligen publicerad intervju med Christina Garsten – ”Med rätt att definiera demokratin” – i tidningen Ping (2015-09-09) med anledning av Christina Garstens rapport om de policyprofessionella till den sittande Demokratiutredningen.

Läs mer om Christina Garstens forskning om de policyprofessionella och boken Makt utan Mandat.