Fram till den 19 december kan du pröva detta digitaliserade arkiv med dokumentation av Brittiskt vardagsliv 1937-1950.

Arkivet är resultatet av arbetet i den samhällsvetenskapliga forskningsorganisationen Mass Observation. Denna grundades 1937 av bland andra antropologen Tom Harrisson, filmaren Humphrey Jennings och poeten Charles Madge och syftade till att skapa en "anthropology of ourselves".

De rekryterade en grupp observatörer och en panel av frivilliga skribenter för att studera vardagslivet för vanliga människor i Storbritannien. Detta ursprungliga arbete fortsatte fram till början av 1950-talet.

Valda delar av Mass Observation Archive finns nu tillgängligt digitalt via  resursen Mass Observation Online från Adam Matthew Digital. Tillgängligt online är: Filrapporter, tidiga Publikationer, utvalda ämnessamlingar, bilder samt dagböcker och intervjusvar 1939-1950.

Resursen innehåller också en interaktiva kartor, bibliografiska resurser och essäer om olika aspekter av Mass Observation 1937-1950.

Här kan du läsa mer om och ta del av arkivet.