Syftet med Rasmus blogg är att dela med sig av sina dagliga anteckning från fältarbetet.

Så här beskriver Rasmus själv sitt arbete:

Rasmus Canbäck. Foto: Andrew Mitchell
Rasmus Canbäck. Foto: Andrew Mitchell

”Mitt fältarbete är placerat i Meghalaya, nordöstra Indien. Mitt arbete är en del av ett större projekt, The Indian Underbelly: Marginalisation and Migration in the Periphery, som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Tata Institute of Social Sciences (TISS) i Guwahati. Min del av projektet är att fokusera på vilken roll som kommunikationsteknologier har i frågor som rör internmigration i regionen. Till min hjälp använder jag mig av metoder inom digital antropologi, och till en viss mån visuell antropologi. Målet med fältarbetet är att använda mig av nutida forskningsmetoder för att bidra med nya perspektiv till den pågående forskningen. Framförallt inom fältet digital antropologi. Det innebär att jag både utför ett klassiskt antropologiskt fältarbete på plats och på internet. Därmed är min hemsida och blogg en del av min metod, i syfte att dela med mig av mina dagliga anteckningar.”

Rasmus blogg hittar du här: http://rcantropologi.se/

 

Minor Field Studies

Rasmus är en av Socialantropologiska institutionens tre Minor Field Studies (MFS)-stipendiater i år. Stipendiet innebar att han fick 27000 kronor för att bekosta resa och boende under det åtta veckor långa fältarbetet.

MFS är ett stipendium som finansieras av Sida och administreras av Internationella programkontoret. Syftet med programmet är att ge studenter ökade kunskaper om ett så kallat utvecklingsland. Här kan du läsa mer om MFS.

Under förutsättning att Socialantropologiska institutionen beviljas medel från Sida kommer institutionen att utlysa stipendier nästa år (2015) vid två tillfällen: vid slutet av vårterminen och början av höstterminen. Behöriga att söka är studenter antagna på institutionen på både grund- och avancerad nivå. Information om 2015 års MFS-stipendier kommer att finnas på hemsidan under februari månad.

Här kan du läsa en intervju med två tidigare MFS-stipendiater.

Masterprogram i Socialantropologi

Masterutbildningen erbjuder en fördjupning i socialantropologi som ger en solid grund för arbetslivet och vidare forskning. Utbildningen består av två valbara program och fristående kurser. Undervisningen sker på engelska.

Här kan du läsa mer om utbildningen.