Raoul Gallis kapitel har titeln ”Medelklassernas varumärkta fack. Tjänstemännen och kampen om klassifikationen”.

Övriga medverkande är:

  • Förord av TAM:s styrelseordförande Ove Jansson
  • Anders Björnsson: I en klass för sig? Några inledande begreppshistoriska anmärkningar
  • Lars-Erik Hansen: I klasskampens skugga. Tjänstemännen och politiken under 1920- och 30-talen
  • Ken Bjerregaard: TCO bryter igenom. En rörelse på frammarsch
  • Jenny Jansson: De visionära kommunaltjänstemännen. Självbilder hos ett fack i förändring
  • Josefina Erikson: Lärarfacken och den dubbla rollen. Mellan tjänstemannayrke och profession

För att främja forskningen på området och sprida kunskap om TAM-Arkivs medlemsorganisationer, publicerar TAM-Arkiv skrifter om tjänstemän och akademikers historia.

Läs mer om TAM-Arkiv och ”Tjänstemännen och deras rörelser. Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv. En forskarantologi”, nr 6 i TAM-arkivs skriftserie, (red.) Anders Björnsson.

Läs mer om Raoul Gallis forskning.