CoHaB
 

Värd för konferensen den 22-24 september är den Engelska institutionen vid Westfälische Wilhelms-Universität Münster, som också är samordnare för Marie Curie Initial Training Network CoHaB (Diasporic Constructions of Home and Belonging).

Konferensen tar avstamp i antagandet att den traditionella inriktningen på diaspora-studier måste breddas genom att också ta den diasporiska innebörden av hem och samtidens diasporiska byggande av tillhörighet i beaktning.

De tre doktoranderna och tillika CoHaB-forskarna Tekalign Ayalew, Tania González och Siri Schwabe vid Socialantropologiska institutionen kommer att delta i konferensen som sammanfaller med att nätverkets finansiering nu nått halvvägs. Professorer Annika Rabo och professor Erik Olsson från institutionen kommer att leda var sin panel.

Läs en intervju med Klaus Stierstorfer, professor i engelska vid Westfälische Wilhelms-Universität Münste och CoHab:s huvudsamordnare och Siri Schwabe (endast på engelska).