Den 10 och 11 mars anordnar Noncitizen ”Filmare i exil” som består av ett antal samtal och seminarier kring festivalens huvudtema makt ur olika perspektiv.

Imorgon torsdag den 10 mars kl. 11.00 inleds ”Filmare i exil” med att Shahram Khosravi, forskare vid Socialantropologiska institutionen, håller föredraget ”Om exilsituationen och den ständiga närvaron av frånvaro”.

Ur programmet:

Det nomadiska film- och kulturprojektet Noncitizen bjuder in till två dagar på teatern Dramalabbet med filmvisningar, seminarium, workshops och middag för att samtala kring bilders makt och vem som har makt över bilden, med filmarbetare och journalister i exil. Hur skapar vi bättre förutsättningar för människor med egna upplevelser av flykt att skildra vår samtid? Hur kan vi öppna upp och demokratisera Europas filmbransch? Vem tittar på vem och varför?

Läs mer om Noncitizen: Filmare i exil och Tempo Dokumentärfestival.

Läs mer om Shahram Khosravis forskning.