Thomas Faist. Foto: Universität Bielefeld
Thomas Faist. Foto: Universität Bielefeld

 

Thomas Faists seminarium har titeln “A Transnational Approach to Migration: Concepts and Methodology” och äger rum den 21 februari kl. 15.00 – 17.00 i Högbomsalen, Geovetenskapens hus.

Syftet med Forum för forskning om transnationell migration är att stärka migrationsforskningen vid Stockholms universitet genom dels utvecklandet av en fakultetsöverskridande doktorandkurs i migrationsfrågor, dels sjösättandet av en högprofilerad seminarieserie på samma tema. Bakom detta initiativ finns forskare från såväl Socialantropologiska institutionen som Historiska institutionen.

Forumet finansieras genom Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet som beviljade en ansökan om bidrag till en strategisk satsning på forskning och forskarutbildning om migration i ett transnationellt perspektiv.

Seminarium och mer information

Thomas Faist, Professor, Bielefeld University: “A Transnational Approach to Migration: Concepts and Methodology”. 21 februari, 15.00 – 17.00, Högbomsalen, Geovetenskapens hus

Se också den tidigare filmade föreläsningen med Thomas Faist “Social Inequalities: What Role for Transnationality?”

Läs mer om Forum för forskning om transnationell migration