Christina Garsten och Anette Nyqvist är redaktörer för den nyss utkomna boken Organisational Anthropology. Doing Ethnography in and Among Complex Organisations. Boken tar bland annat upp de specifika utmaningarna med att göra etnografiskt fältarbete i olika organisationer och undersöker tillvägagångssättet för att initiera kontakt med organisationer och skapa förtroende hos deras medlemmar.

 

För mer information om boken och andra nya publikationer.