Asta Vonderau är postdoktor vid Socialantropologiska institutionen och docent i kulturantropologi vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland. Hennes nya bok som hon har redigerat tillsammans med Jens Adam har titeln Formationen des Politischen. Anthropologie politischer Felder.

Asta Vonderaus nuvarande forskningsprojekt, med anslag från Riksbankens Jubileumsfond, “Farming Data, Forming the Cloud: The Environmental Impact and Cultural Production of Information Technology” undersöker Internets materialitet, och lyfter upp frågan kring risken för en ”energy crisis of information”. Studien bygger på empirisk forskning på Facebooks datacenter i Luleå och undersöker bland annat föreställningar om ”molnet”.

Läs mer om Jens Adam, Asta Vonderau (red.) Formationen des Politischen. Anthropologie politischer Felder, Bielefeld: Transcript, 2014.

Läs mer om Asta Vonderaus forskning.

Här kan du läsa mer om institutionens senaste publikationer.