Guiden till Spaniensverige. Diaspora, integration och transnationalitet bland svenska föreningar i s

”Guiden till Spaniensverige” undersöker hur föreningar och andra organisationer verkar för att det bildas gemenskap bland de svenskar som migrerar till södra Spanien. Forskningen visar att framförallt de svenska föreningarna i Spanien verkar genom att anknyta till en kulturell och språklig gemenskap, men också genom att erbjuda service som utgår från en transnationell livsstil. I denna gemenskap är integrationen med det omgivande spanska samhället inte lika viktig som t.ex. kontakten med det svenska samhället. I boken kallas dessa försök till att åstadkomma en transnationell kulturell gemenskap för “diaspora”.

I den här intervjun berättar Erik Olsson om bokens syfte och innehåll. Intervju gjordes av Sofie Wennström (förlagsredaktör, Stockholm University Press).

Läs mer om boken och ladda ner den gratis.