Anette Nyqvist
Anette Nyqvist

I boken Ombudskapitalisterna. Institutionella ägares röst och roll undersöks hur svenska institutionella ägare, som pensionsfonder och försäkringsbolag, positionerar sig som finansmarknadens välgörare och vilka möjligheter dessa ägare har att förvalta våra pengar på ett ansvarsfullt sätt.

– Det är själva ägandet som möjliggör för de nya ägarna att agera påverkare, säger Anette Nyqvist. Genom att vara aktiva förvaltare kan ombudskapitalisterna, det vill säga institutionella ägare som investerar i bolag för att tjäna pengar på uppdrag av sina kunder, ställa krav på de bolag som de äger aktier i.

Möjligheter och begränsningar

De senaste decennierna har institutionella ägare blivit allt tydligare med att de vill äga (tjäna pengar) samtidigt som de vill agera ansvarsfullt. Men vad finns det då för möjligheter och begränsningar för ombudskapitalisterna att göra detta?

– Möjligheterna ligger i ägandets struktur. Det är genom att äga aktier som organisationerna ges möjlighet att påverka bolagen att till exempel ta ett ”moraliskt ansvar”. Samtidigt är investerares, särskilt institutionella investerare så som pensionsfonder, primära uppgift att få avkastning på det investerade kapitalet. Det nya är att de stora institutionella investerarna dessutom, för att de förvaltar andras pengar, inte vill göra det ”hur som helst” utan därför också ska vara ”aktiva” och ”ansvarsfulla” ägare/investerare. Däri ligger begränsningarna, säger Anette Nyqvist.

Investera på ”bästa sätt”

I den nya boken har Anette Nyqvist studerat hur fondbolag, livförsäkringsbolag och pensionsfondbolag presenterar och positionerar sig som ansvarsfulla ägare och hur de strävar efter att investera sina kunders pengar på ”bästa sätt”. Hon har särskilt tittat närmare på AP-fonderna och Folksam.

– Framförallt Folksam är väldigt tydliga med att de agerar utefter sina kunders önskemål när det gäller vilka bolag Folksam bör investera i. De genomför kundundersökningar för att ta reda på vad deras kunder tycker för att undvika kontroversiella aktieinnehav, säger Anette Nyqvist.

Ombudskapitalisterna gör ett urval och å ena sidan letar efter och väljer ut företag som anser sig företräda olika etiska områden som miljö eller sociala frågor, å andra sidan väljer de bort företag i marknader som anses vara oetiska (vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi).

Antropologisk studie

Anette Nyqvist har de senaste tre åren varit närvarande på de arenor där ombudskapitalisterna visar upp sig; på bolagsstämmor och mötesplatser som till exempel konferenser. Det är där de presenterar och positionerar sig och det är också där de kan använda sin röst.

– Finansmarknaden har ju traditionellt sett varit ekonomernas fält, därför tycker jag det är viktigt att andra discipliner, som antropologi, ges möjlighet att studera ekonomiska praktiker, ställa annorlunda frågor och ge en annan blick på vad som sker. En antropologisk studie av ombudskapitalisternas agerande, med bland annat deltagande observation på bolagsstämmor och konferenser, kan på så vis öka kunskapen om hur och varför finansmarknadens aktörer agerar som de gör, säger Anette Nyqvist.

Boken belyser teman i klassisk antropologi som till exempel gränssättning, moraliska överväganden, sociala, kulturella och moraliska aspekter på ekonomiska system, relationer och meningsskapande människor emellan, menar Anette Nyqvist.

– Jag intresserar mig för ägandets möjligheter och begränsningar på transnationella och komplexa finansmarknader, säger Anette Nyqvist.

– Det faktum att vi, du och jag, har lämnat över ansvaret till andra att ta stora beslut om våra ekonomiska tillgångar intresserar mig. I den här boken, som bygger på forskning inom ramen för Scores forskningsprogram, ”Att organisera marknader” (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond) har jag tittat på hur ombudskapitalister positionerar sig som ansvarsfulla förvaltare av våra pengar. I mitt nya projekt ”Finansvärldens världsförbättrare: En etnografisk undersökning om vad pensionskapital gör - och inte gör” (finansierat av Vetenskapsrådet) kommer jag att följa investeringar i den globala gruvindustrin. Forskningen fokuserar på hur några av världens allra största institutionella ägare aktivt försöker förändra och förbättra gruvindustrin, säger Anette Nyqvist.

Ytterligare information

Läs mer om Ombudskapitalisterna. Institutionella ägares röst och roll.

Läs mer om Anette Nyqvists forskning.