Sadia Hassanen
Sadia Hassanen
 

I boken skriver Sadia Hassanen om eritreanska flyktingar. Hennes kapitel bygger på kvalitativa etnografiska studier av tvångsförflyttade eritreaner i flera länder. Boken handlar i huvudsak om påtvingad migration från Eritrea men kompletteras med exempel från Uganda, Chile och Irak. Ett kapitel beskriver hur flyktingar från Eritrea lever i östra Sudan och hur många av dem är beroende av remitteringar från släktingar boende i arabländerna, Europa eller Australien.

Fokus ligger också på situationen i Sverige, som har en lång historia av att ta emot tvångsförflyttade människor från många delar av världen. Charles Westin skriver om de ugandier med asiatiskt ursprung som kom till Sverige 1972 och hur de upprättade en diasporisk gemenskap.

Professor Erik Olsson (Socialantropologiska institutionen) bidrar med två kapitel i boken om den chilenska transnationella gemenskapen i Chile och Sverige sedan början av 1990-talet: “Sedentary Decisions: The Representation of Migration in Swedish Repatriation Practice” och “Living Next to an Airport: Diaspora Narratives on the Return to Chile”.

Om redaktörerna

Charles Westin är professor emeritus i internationell migration och etniska relationer vid Socialantropologiska institutionen, där han tjänstgjorde var för CEIFO (Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations) 1994-2008. Hans forskningsintressen omfattar migrationsteori och interetniska relationer. Han är involverad i studier av den inhemska samiska och romska minoriteterna i Sverige. Han var medredaktör för Identity Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe (2010) tillsammans med José Bastos, Janine Dahinden och Pedro Góis. Han är för närvarande ordförande i Stiftelsen Expo.

Sadia Hassanen, fil dr i kulturgeografi, är forskare knuten till Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om boken.

Läs mer om CEIFO.

Läs mer om den pågående forskningen inom Migrationsklustret vid Socialantropologiska institutionen.