Anette Nyqvist, docent vid Socialantropologiska institutionen, är författare till den nya boken Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System, som är en antropologisk studie av det allmänna pensionssystemet som infördes i Sverige 1999.

I boken, som ges ut av Palgrave Macmillan, visar Anette Nyqvist hur politiker och experter arbetar för att utbilda och forma allmänheten till ansvariga, hårt arbetande och finansiellt kunniga medborgare.

Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System är en i stort sett helt omskriven version av Anette Nyqvists avhandling från 2008; baserad på samma studie men omarbetad, utvecklad och uppdaterad.

Läs mer om boken.

Läs mer om Anette Nyqvists forskning.