För att illustrera att hum/sam-forskningen kan leda till innovationer, till exempel nya arbetssätt i samhället, kan bilden visa att den vetenskapliga analysen sker i samverkan med någon från samhället. Det behövs därför fler berättelser om hum/sam-forskning som bidrar till att utveckla samhället.

Ur tävlingsreglerna

Vem kan tävla?
Tävlingen är öppen för alla.

Hur många bilder kan lämnas in?
Alla tävlingsdeltagare lämnar enbart in en bild.

Vad ska bilden innehålla?
Bilden ska gestalta humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning. Den ska använda sig av det nya bildtänk som Humsamverkan lanserar. Ju fler analyskomponenter (analysobjekt, analysverktyg, analytiker, analysmiljö) desto bättre.

Mer information

Sista dag för anmälan är den 28 april. Bilder ska lämnas in senast den 19 augusti.

För mer information om tävlingen.

För ytterligare frågor, kontakta Milda Rönn vid Humsamverkan (milda.ronn@humsamverkan.se).