Alireza Behtoui och Hege Høyer Leivestad har skrivit ”The “stranger” among Swedish “homo academicus”” som nu publicerats open access i tidskriften ”Higher Education”.

Högutbildade migranter i Sverige”

Den andra publikationen är ett kapitel författat av Erik Olsson, Alireza Behtoui och Hege Høyer Leivestad: ”Karriär på spel. Socialt kapital och karriärer för disputerade migranter i den svenska högskolan”. Kapitlet ingår i ”Högutbildade migranter i Sverige” (Malmö: Arkiv förlag) av Maja Povrzanović Frykman och Magnus Öhlander (red.).

De två texterna diskuterar de hinder som forskare och lärare med migrantbakgrund erfar när de ska göra karriär inom högskolevärlden samt också om hur de, som ändå lyckats, har gått tillväga för att göra karriär.

Artikeln och kapitlet ingår i projektet ”Pathways to Success: the upcoming elite among descendants of migrants in Sweden”. Projektet studerar hur framgångsrika karriärvägar ser ut för de svenskar som har en bakgrund i andra länder. I vilka positioner hamnar de mest framgångsrika av migranternas barn och i vilken omfattning rekryteras de till det svenska samhällets elitkretsar? Fokus ligger på barnen till migranterna som vuxit upp och skaffat sig utbildning i det svenska samhället och hur de tar plats i samhällets mest inflytelserika kretsar. Syftet med projektet är att få ingående och flerdimensionell kunskap om framgångsrika karriärer, elitrekrytering och migrationsförhållanden.

Läs mer om projektet på respektive forskares sida:

Alireza Behtoui

Hege Høyer Leivestad

Erik Olsson