• ERC Starting Grant, 18 oktober 2016 (prel.)
  • ERC Consolidator Grant, 19 februari 2017 (prel.)
  • ERC Advanced Grant, 1 september 2016

ERC:s program för excellent forskning är öppet för forskare från alla vetenskapliga områden och ERC uppmuntrar till tvärvetenskaplig forskning. Projekten genomförs av enskilda forskare eller forskargrupper, oberoende av nationalitet, som vill driva projekt vid en värdinstitution i Europa. Beviljningsgraden ligger runt 10% för alla ERC-ansökningar sammantaget. ERC ger årligen tre kärnutlysningar som riktar sig till olika målgrupper av forskare beroende på hur lång akademisk karriär du har bakom dig:

Starting Grant
Utlysningen gäller dig som är två till sju år efter doktorsexamen. Bidrag ges på upp till 1,5 miljoner euro för en period om fem år. Du är i början av din karriär och vill etablera dig som forskningsledare i Europa. Sökande ska ha potential att bli värdsledande inom sitt fält.

Consolidator Grant
Utlysningen gäller dig som är sju till tolv år efter doktorsexamen. Bidrag ges på upp till 2,0 miljoner euro för en period om fem år. Du har redan inlett en oberoende forskningskarriär och vill stärka din roll som forskningsledare. Sökande ska ha potential att bli värdsledande inom sitt fält.

Advanced Grant
Utlysningen vänder sig till dig som har visat enastående forskningsprestationer under minst tio år. Du behöver visa en stark originalitet och ska ha bidragit signifikant till ditt forskningsfält. Bidrag ges på upp till 2,5 miljoner euro för en period om fem år.

Nya rutiner för ERC Starting- och Consolidator Grant

För att ge utökat stöd till forskare som söker ERC Starting Grant eller ERC Consolidator Grant inför Stockholms universitet fr.o.m. 2016 rutiner som innebär beredning på områdesnivå inom human- och naturvetenskap på liknande sätt som redan görs för flertalet Wallenbergansökningar.

Riktlinjer för ansökningar till ERC Starting och Consolidator Grant 2016:

  • Sökande bör så tidigt som möjligt kontakta Avdelningen för forskningsstöd.
  • Sökande inlämnar en föransökan/intresseanmälan tillsammans med prefektens stöd till Avdelningen för forskningsstöd senast den 15 augusti 2016 (för kommande utlysningsomgångar gäller 6 månader innan sista ansökningsdatum). Intresseanmälan ska innehålla en 5-sidig ”extended synopsis” (B1-delen i ansökan).
  • På rekommendation från områdena inlämnar sökande en fullständig ansökan (B1+ B2-delen i ansökan) till Avdelningen för forskningsstöd.
  • Avdelningen för forskningsstöd ansvarar för att det officiella ”Commitment of Host” signeras.
  • Avdelningen för forskningsstöd ansvarar för granskning av budget och stödjer den administrativa delen av ansökan (A-delen).
  • Forskaren ansvarar för att den fullständiga ansökan skickas in till ERC.

Ulla Jungmarker svarar på frågor om ERC Starting- och Consolidator Grant-ansökningar.

ERC-Advanced Grant

Ansökningar till ERC Advanced Grant kommer inte att genomgå någon beredningsprocess. För stödbrevet (”Commitment of Host”) och genomgång av budget bör sökande kontakta Avdelningen för forskningsstöd senast två veckor innan sista ansökningsdagen. Lars Emrén svarar på frågor om ERC Advanced Grant-ansökningar.

Mer info om ERC från Avdelningen för forskningsstöd.

För mer information.