Forskarbostäder till utländska gästforskare som forskar på institutioner i Stockholm finns i lägenhetskomplex beläget nära Stockholms centrum och Universitetet, Karolinska Sjukhuset, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Vetenskapsakademin och Handelshögskolan.

De forskare som tilldelas lägenhet får automatiskt ett bostadsstipendium som reducerar hyreskostnaden med en tredjedel.

Då väntetiden är lång kan Stiftelserna endast acceptera ansökningar från postdoktorala forskare med PhD-examen. Stiftelserna accepterar inte ansökningar från studenter och doktorander. Forskaren bör vara nyanländ till Sverige.

Ansökan måste vara Stiftelserna tillhanda innan forskare anländer till Sverige eller inom sex månader efter ankomsttillfället.

Flera olika storlekar på lägenheter finns att tillgå, från den minsta 1:an på 21 kvm med kokvrå till den största 4:an på 110 kvm med matrum. Större lägenheter är reserverade för forskare med familjer.

I hyran ingår värme, vatten, hushållsel, TV-avgift samt telefonabonnemang. Tillgång till bredband finns för en låg månadskostnad. Alla lägenheter är möblerade och fullt utrustade. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats.

Då efterfrågan på lägenheter vida överstiger tillgången, är det viktigt att institutioner och gästforskare planerar vistelsen och ansöker om lägenhet minst ca 18-20 månader innan ankomst. För kortare vistelser upp till 30 dagar kan Stiftelserna i vissa fall hjälpa till med lägenhet.

För mer information.