Kungl. Vitterhetsakademien -

Utlysningen öppnar 13 december.

För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan. Skriftligt besked skickas med e-post när beslut fattats.

För mer information.