MSB

MSB inbjuder koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Inriktningen ska vara mot samhällsskydd och beredskap.

Inkomna ansökningar behandlas i två omgångar, med ansökningar inkomna under perioden 2019-01-08 till 2019-02-28 i första omgången och ansökningar inkomna under perioden 2019-03-01 till 2019-04-15 i den andra omgången.

Ett viktigt mål för MSB är att uppmuntra det svenska forskarsamhället att aktivt delta i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och med olika åtgärder främja detta. MSB inbjuder därför koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Projektförslaget ska vara direkt anknutet till en utlysning inom Samhälleliga utmaningar (Societal challenges) och inriktningen ska vara mot samhällsskydd och beredskap.

Bidraget avser kostnader i samband med nätverksbyggande för konsortiebildning och kan omfatta omkostnader för resor, anordnande av möten och nedlagd tid för skrivande av ansökan. Bidraget uppgår till 150 000 SEK för koordinator och 50 000 SEK för partner. I beloppen ingår OH-kostnader.

För mer information.