Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden

Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård och samhälls- och trafikplanering.

Du kan söka ensam eller i grupp, enskilt eller via din institution. Stipendierna är skattebefriade och går till stipendiaterna personligen.

Möjlighet finns att söka stipendiet två på varandra följande år för att möjliggöra ett längre sammanhängande arbete till exempel för en licentiatavhandling. Ny ansökan med rekommendation från handledare skall då lämnas in för det andra året. Fonden ser gärna att den får ta del av resultatet av det arbete som blir möjligt genom ett stipendium.

För mer information.