Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Behörig att söka: Den inbjudande forskaren eller institutionen.

Ansökan kan göras när som helst under året dock senast 1 månad före dagen för den föreläsning som ansökan avser. Besked om utdelning kan som regel ges inom 14 dagar. Sänds ansökan in under sommaren tar det dock längre tid att få svar på ansökan, ca 6-8 veckor.

För mer information.