Wennergren

Stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige.

Behörig att söka är svensk forskare som är värd för utländsk forskare. Den utländska seniora forskaren skall ha avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället (=sista ansökningsdag), dvs examen är mer än fem år gammal (jfr Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige). Sökanden kan endast inlämna en ansökan om gästforskare vid varje ansökningstillfälle. Sökande som vid ansökningstillfället innehar stöd från stiftelserna för en gästforskare kan ej söka för annan gästforskare.

För mer information.