Wennergren

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution.

Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Sökanden skall ha avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället (=sista ansökningsdag), dvs examen är mer än 5 år gammal.

För mer information.