Paula Uimonen och Helena Wulff vid Socialantropologiska institutionen har tillsammans med Nordiska Museet och Kajsa Hartig som projektledare tilldelats medel från Riksbankens Jubileumsfond för att undersöka hur museer kan samla in och spara allmänhetens sociala digitala fotografier, alltså de som förekommer på sociala medier.

Syftet är dels att hitta metoder för hur museer och arkiv i framtiden kan samla in digitala bilder som finns på sociala medier, dels att ta fram övergripande rekommendationer för insamling och förmedling.

Fokus ligger på förutsättningarna för själva insamlandet och inte på det digitala fotografiets identitetsskapande roll eller användningen i sociala medier.

Projektet ”Samla social digital fotografi” pågår mellan 2017 och 2020. Läs mer om projektet på RJ:s webb och på projektets blogg collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se. Projektet går också att följa på twitter #CollectSocialPhoto (@photocollecting).

Läs mer om Paula Uimonens och Helena Wulffs forskning.