­– Migrationsforskning bidrar till förståelsen för en av mänsklighetens viktigaste livsförutsättningar, nämligen människans mobilitet och viljan och rätten att flytta på sig för att överleva eller skaffa sig ett bättre liv, säger forumets koordinator professor Erik Olsson vid Socialantropologiska institutionen.

­Forskningen blir särskilt viktigt i dessa tider när krig, förföljelser, svält och urusla livsvillkor driver miljontals människor på flykt.

Syftet med forumet är att stärka migrationsforskningen vid Stockholms universitet genom att utveckla en mer sammanhållen forskningsmiljö inom området och stimulera till kunskapsutbyte universitetets migrationsforskare emellan. Bakom initiativet finns representanter från Socialantropologiska institutionen och Historiska institutionen.

– Vid universitetet är forskning om migrationsrelaterade frågor stark. Men den är långsiktig och kräver samarbeten. Tvär- eller mellanvetenskapliga samarbeten utvecklas inte av sig själva. Min uppfattning är att universitetet länge varit relativt passiv i de här frågorna. För att få forskare från olika ämnen att skriva ansökningar eller vetenskapliga texter ihop krävs uppmuntrande initiativ. Min förhoppning är att forumet, om det får finnas kvar en längre tid, kan stärka forskningssamarbetet, säger Erik Olsson.

 

Bild från öppet seminarium Forum för forskning om transnationell migration
Thomas Faist, professor vid Universität Bielefeld. Foto: Marc Femenia

 

Det inledande seminariet, tillika forumets upptakt, hölls av Thomas Faist, professor vid Universität Bielefeld, som länge har undersökt och utvecklat det transnationella perspektivet inom migrationsforskningen. Det vill säga hur migration är en gränsöverskridande process som påverkar och påverkas av till exempel familjerelationer över nationsgränser och att diasporor av migranter investerar, återvandrar och på andra sätt bidrar till den politiska och ekonomiska utvecklingen i sina ursprungsländer.

Under våren besöks forumet av fyra internationellt framträdande forskare som inom seminarieserien, som är öppen för alla, presenterar sin forskning. En fakultetsöverskridande doktorandkurs med start hösten 2018 förstärker och fördjupar forumets aktiviteter.

Kursen ger doktoranderna möjlighet att läsa minst 7,5 hp på temat transnationell migration. Målet är att deltagarna bland annat utvecklar en särskild förståelse för de villkor och förhållanden som genererar migration, och hur rutter organiseras och formas i relation till nätverk och stater till exempel.

Forum för forskning om transnationell migration finansieras genom Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet som beviljade en ansökan om bidrag till strategisk satsning inom forskning och forskarutbildning.

Återstående seminarier VT2018

18 april, 15.00–17.00, Högbomsalen, Geovetenskapens hus

Anju Mary Paul, Yale-NUS College

Multinational Maids: Stepwise Migration in a Global Labour Market

23 maj, 15.00–17.00, William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus

Miriam Ticktin, The New School for Social Research, New York

Border Walls: Transnational Design and the Politics of Humanity

Kontakt

Om du önskar regelbundna utskick av information om forumets program och aktiviteter eller annan information inom området, kontakta professor Erik Olsson vid Socialantropologiska institutionen.

su.se/forum-transnationell-migration