Christina Garsten
Christina Garsten

En artikel i tidningen Dagens Samhälle lyfter fram forskningsprojektet om de så kallade policyprofessionella; de som påverkar politiken utan att vara förtroendevalda eller traditionella tjänstemän. Projektet leds av Christina Garsten, forskare vid Socialantropologiska institutionen, sociologen Stefan Svallfors och statsvetaren Bo Rothstein.

Ur artikeln ”PR-eliten tar över den politiska makten”

”De företag som vill påverka politiska beslut har i ett par decennier rekryterat sina lobbyister inifrån politiken. Men nytt är att politiker och politiska rådgivare allt oftare rekryteras från påtryckarvärlden. Hoppen fram och tillbaka mellan politik och påverkan blir allt vanligare. Ibland har makthavarna till och med en fot i båda lägren.

I ett treårigt forskningsprojekt har sociologen Stefan Svallfors, statsvetaren Bo Rothstein och socialantropologen Christina Garsten studerat de som arbetar i den politiska zonen. De kallar dem för policyprofessionella.

–  De påverkar politiken utan att vara förtroendevalda eller traditionella tjänstemän. Vi har namn på 1 500 av dem, men räknar med att de totalt är 2 000–2 500 personer, säger Stefan Svallfors.

Resultatet av projektet redovisas i en bok som kommer i april.”

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle (2015-02-26).

Dagens Nyheter - kulturdebatt

Malena Rydell skriver i måndagens Dagens Nyheter under rubriken ”Det är dags att börja granska de ”policyprofessionella”” att:
”En av vår tids slarviga missuppfattningar är att de politiskt drivna människorna skulle ha försvunnit från politiken. Däremot vill de för allt i världen inte ge sig in i den trögrörliga värld som partipolitiken är. … Vad betyder det att så många som påverkar politiken är anställda i stället för valda? Det är en av de stora demokratifrågorna som väntar på att diskuteras.”

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter (2015-03-09).

Läs mer om Christina Garstens forskning.