Kapitlet ”Motstånd – valet mellan protest, sorti och tystnad för invandrade och infödda anställda i äldrevården” är skrivet av Alireza Behtoui, forskare vid Socialantropologiska institutionen, tillsammans med Kristina Boréus, Anders Neergaard och Soheyla Yazdanpanah och ingår i boken ”Makt och inflytande i arbetslivet” (Margaretha Holmqvist [red.], Premiss förlag).

”Äldreomsorgen har genomgått stora förändringar. Många undersköterskor upplever en alltmer pressad arbetssituation, vilket också sätter maktfrågorna i centrum. Bland de anställda som anser att de kan påverka och framföra kritik på sin arbetsplats är personalen i lägre position kraftigt underrepresenterad. Detsamma gäller anställda som har sina rötter utanför Europa”, skriver författarna.

”Forskning visar att personer med utländsk bakgrund (utöver högre arbetslöshet) har anställningar som i högre grad kännetecknas av att vara tidsbegränsade, på deltid och lågavlönade samtidigt som de ofta är mer kvalificerade än personer med svensk bakgrund i samma jobb. Forskningen visar även på diskriminering i själva arbetet”, skriver de vidare.

Kapitlet undersöker hur de anställda hanterar och resonerar kring ett sådant arbetsliv, och vilka handlingsalternativ de anställda inom äldreomsorgen anser sig ha då de är missnöjda med sin arbetssituation.

Mer om antologin finns att läsa på förlagets hemsida.

Läs mer om Alireza Behtouis forskning.