Foto: Anders Diamant/SR
Foto: Anders Diamant/SR

I reportaget ”Hämmar uppkopplingen nya kontakter i vardagen?” berättar docent Alireza Behtoui om hur vi ofta väljer att hålla de kontakter vid liv som vi anser vara nyttiga för oss; för vårt välbefinnande eller vår karriär till exempel.

Alireza Behtoui har i flera projekt forskat om hur olika aspekter av sociala nätverk, skapade av individens sociala relationer, är relaterade till och påverkar individens arbetsmarknad – och utbildningsutfall.

Lyssna på intervjun i ”God morgon, världen!” (2016-05-22).

Läs mer om Alireza Behtouis forskning.