Varje år arrangerar Vetenskapsrådet konferensen Resultatdialog med syftet att presentera aktuell forskning för forskare och andra intressenter. Årets konferens äger rum den 20-21 november på Högskolan i Jönköping.

Projektet ”Framtidens medborgare i pedagogiska texter och utbildningspolicy. Exempel från Libanon, Sverige och Turkiet” har stöd från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté. Dess övergripande syfte är att genom ett transnationellt perspektiv undersöka hur globaliseringsprocesser tar sig uttryck i de tre projektländerna inom den obligatoriska utbildningens senare år.

Ur Resultatdialogs program:

Annika Rabo
Annika Rabo

På spaning efter framtidens medborgare i tre länder
Annika Rabo, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

Hur gestaltas framtidens medborgare i läromedel i samhällsorienterande ämnen i skolor i Libanon, Turkiet och Sverige? I detta projekt har material och resultat från ett land använts för att reflektera över framtidens medborgare i ett annat. Dessa medborgare ska leva i en globaliserad värld präglad av migration och mångkultur. Utbildningen i de tre länderna ger inte goda verktyg för detta. I Libanon hittar vi medborgare som är öppna mot världen men instängda i sina egna politiska eller religiösa grupper. Skolan både speglar och bidrar till detta. I Turkiet är civilsamhället starkt pådrivande i utbildningsdebatter och reformer för att göra skolan mindre blind för etniska och religiösa olikheter i landet. I svenska kursplaner lyfts visserligen mångkultur och globala perspektiv fram. Dock finns en odefinierad svenskhet som en grundläggande men outtalad utgångspunkt i kursplaner och läromedel.

Projektdeltagare: Rima Bahous, Lebanese American University, Beirut, Marie Carlson, Göteborgs universitet, Sabine Gruber, Linköpings universitet, Tuba Kancı, Yildirim Beyazit University, Ankara, Mona Nabhani, Lebanese American University, Beirut.

Här kan du läsa mer om Resultatdialog 2014.

Artiklar och ytterligare information

Läs mer om projektet i dessa två artiklar av Annika Rabo:

Parochial education in a global world? Teaching history and civics in Lebanon (med Rima Bahous, Mona Nabhani). Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 2013, no 1, pp. 57-59.

Multiculturalism Swedish Style: shifts and sediments in educational policies and textbooks (med Sabine Gruber). Policy Futures in Education, 2014, 12(1), pp. 56-66.

I samband med konferensen i Jönköping kommer Rima Bahous och Mona Nabhani också att besöka Stockholms universitet.

Läs mer om Annika Rabos forskning.