Paul Boyce
Paul Boyce

Paul Boyce är en av initiativtagarna till det europeiska nätverket ”European Network for Queer Anthropology”. I intervjun berättar han också om vikten av att ge queerfrågor en mer framträdande plats inom antropologin.

Lyssna på intervjun med Paul Boyce.