Metro barriers in the making: The political and sociotechnical milieu of public transport in Stockholm är titeln på Jennys uppsats som hon lade fram vid Socialantropologiska institutionen förra året.

Prismotiveringen lyder:

”Jenny Lindblad tilldelas årets K2-pris för bästa uppsats på mastersnivå för hennes sätt att studera kollektivtrafik på ett alldeles nytt och kreativt sätt. På ett förtjänstfullt sätt utforskas hur ett tekniskt system, i detta fall spärrarna i Stockholms tunnelbana, påverkas av och påverkar resenärers beteende samt har en inverkan på de sociala relationerna. Uppsatsen håller en mycket hög vetenskaplig nivå med gedigen teoretisk förankring och spännande metodansats och påminner om hur viktigt det är att studera kollektivtrafikens många aspekter utifrån olika perspektiv.”

Jenny Lindblad
Jenny Lindblad

K2 delar vartannat år ut pris för bästa uppsats inom kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. Bedömningskriterierna är hög vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans och utvecklingspotential.

Läs mer om K2-priset.

Läs och ladda ner Jenny Lindblads uppsats.

Jenny Lindblad är nu doktorand vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) på KTH i Stockholm. Läs mer om hennes forskningsprojekt.