Institutionen kommer under läsåret 2015/2016 att genomföra projektet Visuella Medier i Antropologi under ledning av professor Helena Wulff och docent Paula Uimonen. Det övergripande syftet med projektet är att stärka användningen av visuella medier inom utbildning och forskning vid Socialantropologiska institutionen genom kompetensutveckling, pedagogisk integration och strategisk samverkan.

Workshops och seminarier med inbjudna experter kommer att ordnas under läsåret, i kombination med föreläsningar om visuella metoder och visuella framställningsformer. Studenter kommer även att ges pedagogiskt stöd för produktion av film och andra visuella uttryck i sina examensarbeten.

Läs mer om fakultetens satsning på framtidens lärande.

Läs mer om Socialantropologiska institutionens utbud av kurser och program.