Raoul Galli, som disputerade på avhandlingen Varumärkenas fält – produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld intervjuas i artikeln "Konsten att få alla bitar på plats". Artikeln handlar om företagskulturen inom reklambranschen och balansgången mellan konstfärdig innovation och affärsmässig planläggning.

Läs mer om Raoul Gallis forskning.

Konsten att få alla bitar på plats (462 Kb) .